W1T/W0T 赢胜CLASS 1 / CLASS 0 管材规格型号表1


W1T/W0T 赢胜CLASS 1 / CLASS 0 管材规格型号表

温馨提示:红色部分规格的产品供货周期比常规产品稍长,请提前与销售部联系,保留充裕的交货时间。

W1T/W0T 赢胜CLASS 1 / CLASS 0 管材规格型号表2


W1T/W0T 赢胜CLASS 1 / CLASS 0 管材规格型号表

温馨提示:红色部分规格的产品供货周期比常规产品稍长,请提前与销售部联系,保留充裕的交货时间。W1S 赢胜CLASS 1 级板材规格型号W1S 赢胜CLASS 1 级板材规格型号

W0S 赢胜CLASS 0 级板材规格型号


W0S 赢胜CLASS 0 级板材规格型号top

联系方式

400-887-1300

橡塑保温材料厂家